Πλαστα

Ειδήσεις

Διακίνηση πλαστού γεωργικού φαρμάκου

Eίναι μη εγκεκριμένο από την ελληνική αρμόδια αρχή και συνεπώς μη ελεγμένο.