Πληρωμες

Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, νιτρορύπανση, δωρεάν διανομή γάλακτος κ.α.


Χαρακόπουλος: Πότε, επιτέλους, θα πληρωθούν τα ΠΣΕΑ 2017;

Οι αγρότες που επλήγησαν από τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών φαινομένων σε αμύγδαλα και ελιές το 2017.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 738 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, γενετικούς πόρους, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, μέτρο 19,4.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία, ανειλημμένες υποχρεώσεις για την δάσωση και την διαχείριση καπνού, LAEDER κ.α.`

ΟΕΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 591χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, γενετικούς πόρους, βιολογική κτηνοτροφία, νιτρορύπανση κ.α

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για τους ορυζώνες

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 467 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές στην καταπολέμηση ζιζανίων σε ορυζώνες, νιτρορύπανση, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.