Πληρωμες

Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.


ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.6 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 319.257,77 €

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 738.099,10 €

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στην και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 894.605,59 €

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως ενισχύσεις για την γεωργία, την βιολογική γεωργία και την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4,3 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών και ενισχύσει για την γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα.

Εξόφληση παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Οκτώβριο 2019

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει την έναρξη και ολοκλήρωση της εξόφλησης των τιμολογίων παραγωγών ΑΠΕ, για το μήνα Οκτώβριο 2019.