Πορτοκαλια

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια

Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση.

Στα 700 κιλά/στρέμμα η συνδεδεμένη στα πορτοκάλια

Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 28.500 εκτάρια.

Δεσμεύτηκαν 1.500 κιλά πορτοκαλιών στη λαχαναγορά του Ρέντη

Λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας και μη τήρησης των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας στα πλαστικά μέσα συσκευασίας.

Όταν το πορτοκάλι έγινε αργείτικο

To πορτοκάλι άρχισε να καλλιεργείται στον αργολικό κάµπο µόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1950, µέσα σε λίγα όµως χρόνια η καλλιέργειά του είχε καλύψει το µεγαλύτερο µέρος της πεδιάδας