Ρητινεργατες

Επιδοτήσεις

Παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2017.

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών

Επιδοτήσεις

Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών

Στόχος της οικονομικής ενίσχυσης είναι η προστασία των δασών από πυρκαγιές αλλά και ο και καθαρισμός υπορόφου των των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου που πραγματοποιήθηκε το έτος 2012.