Ρομποτ

Agro-Science

Ρομπότ και drone στην υπηρεσία αγροτών και γεωπόνων

Η Ιταλία παράγει περισσότερους από 100.000 τόνους φουντούκια κάθε χρόνο.