Ρυζι

Επικαιρότητα

Κορωναίος: Πώς επηρεάζεται η αγορά σιτηρών;

Αποδεικνύεται ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη διάδοση των κορονωϊου έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο απόθεμα πολλών αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του σιταριού


Η Euricom εξαγοράζει από τον Όμιλο Marbour το 100% του Ευρωπαϊκού τμήματος ξηρού ρυζιού

Οι τρεις μονάδες έχουν συνολική παραγωγική ικανότητα 200.000 τόνων περίπου.

Λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων ρυζιού για τη συνδεδεμένη ενίσχυση έτους 2018

Τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων έτους 2018 και οι αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης, καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή Καταχώρησης Ποσοτήτων.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ)  ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 με πρωτοβουλία στελεχών στον κλάδο Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Τυποποίησης  Ρυζιού.

Αποτελέσματα ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εισαγόμενα φορτία ρυζιού

Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα από το λιμάνι του Πειραιά όπου από τα 15 φορτία που επιχειρήθηκε να εισαχθούν, συνολικού βάρους 496 τόνων, τα 8 φορτία συνολικού βάρους 277 τόνων απορρίφθηκαν.

Γιορτή Ρυζιού στον Προβατά

«1η Έκθεση Αγροτικών προϊόντων Μελισσοκομικών – Κτηνοτροφικών»

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και Ορρυζώνες

Οι δικαιούχοι των παραπάνω δράσεων εντάσσονται για πέντε έτη, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 και η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως,.