Συνδεδεμένη

«Επιμήκυνση για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ρύζι»

Η παράταση αυτή δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα.

Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους

Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι μπορούν να αιτηθούν συνδεδεμένη στήριξη τόσο για τα βοοειδή όσο και για τα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσής τους.

Χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην παραγωγή σπόρων σποράς

Ο προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος και εμπορικός όπου προβλέπεται, σπόρος σποράς ενός ή περισσότερων από τα είδη.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια σπαραγγιού

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.

H συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια ρυζιού.

Xορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα πορτοκάλια

Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση.

Υπογράφηκαν 4 Αποφάσεις για τη συνδεδεμένη ενίσχυση

Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν να δημιουργήσουν το κίνητρο αλλά και το επιπλέον εγγυημένο εισόδημα για τους γεωργούς

Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ: «Αίτημα για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι»

Η παραγωγή καταστραφεί λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, των συνεχών βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών καταστάσεων.

Στα 700 κιλά/στρέμμα η συνδεδεμένη στα πορτοκάλια

Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 28.500 εκτάρια.