Συνδεδεμένη

Έρχεται η συνδεδεμένη στα αιγοπρόβατα

Πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής είναι η επόμενη Παρασκευή 22 Ιουλίου.

Προτάσεις του ΣΕΚ για την αναθεώρηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης

Η συνδεδεµένη στήριξη χορηγείται στους τοµείς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για οικονοµικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Πληρωμές 20,4 εκατ. ευρώ έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στους δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων, συνολικά 12,2 εκατ. ευρώ

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος στο Νομό Καρδίτσας

Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών να μείνει εκτός πληρωμών.

«Επιμήκυνση για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ρύζι»

Η παράταση αυτή δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα.

Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους

Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι μπορούν να αιτηθούν συνδεδεμένη στήριξη τόσο για τα βοοειδή όσο και για τα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσής τους.

Χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην παραγωγή σπόρων σποράς

Ο προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος και εμπορικός όπου προβλέπεται, σπόρος σποράς ενός ή περισσότερων από τα είδη.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια σπαραγγιού

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.

H συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια ρυζιού.

Xορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί.