Σταφυλιών

Ειδήσεις

Η Νότια Αφρική προβλέπει συγκομιδή σταφυλιών μεγαλύτερη ή ίση με εκείνη του 2019

Χωρίς να δημοσιεύει ακριβή στοιχεία προς το παρόν, η Vinpro ισχυρίζεται ότι η συγκομιδή του 2020 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με εκείνη του 2019.


Δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερης ποσότητας σταφυλιών για την παραγωγή κρασιού ιδιωτικής κατανάλωσης

Ποσότητα σταφυλιών άνω των 1700 κιλών, για την παραγωγή 10 εκατόλιτρων οίνου για ιδιωτική κατανάλωση.

Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών

Οι παραγωγοί που κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. από παλαιότερες Δηλώσεις, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή.

Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Σταφυλιών Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου

Στο πεδίο της δήλωσης συγκομιδής “Οινοποίηση από τον δηλούντα”, η ανώτερη συνολική ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση που επιτρέπεται να δηλωθεί είναι 1700 κιλά.

Λόγω των βροχών έπεσαν πολύ χαμηλά οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών

Έχει πέσει η εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών εξαιτίας των σοβαρών καταστροφών που προκάλεσαν οι βροχές του Ιουνίου και του Ιουλίου.

Διαδικασία έκδοσης αδειών απόσταξης σταφυλιών

Η αποστακτική περίοδος ορίζεται από 16 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2017.

Υποχρεωτικές οι δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών για οινοποίηση

Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2017, οπότε και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.