Συσκευασιας

Πρόσωπα

Τι γίνεται με τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων

Από τα πρώτα στοιχεία  προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν απέδωσε σε μεγάλο βαθμό λόγω μη ανταπόκρισης των χρηστών.


Νέα βιομηχανική μονάδα για συσκευασία – εξαγωγή κερασιού

Το νέο εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί από τον επιχειρηματία Λεβέντ Σαδίκ ο οποίος έρχεται να επενδύσει και στο χώρο του κερασιού.

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Σκοπός του ΥΠΕΝ με τον νέο υπό διαβούλευση Νόμο είναι η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων που σκοπεύουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα συσκευασία τροφίμων από την έρευνα στην παραγωγή

«Συσκευασία τροφίμων από την έρευνα στην παραγωγή» στά πλαίσια της έκθεσης Συσκευασία 2016.

ΡΕΤ:η συσκευασία που ενδιαφέρει πολύ ορισμένα οινοποιεία

Το ΡΕΤ εκπληρώνει τον ίδιο προστατευτικό ρόλο στην ποιότητα του κρασιού όπως το γυαλί;

Tίθενται κανόνες στα μέσα συσκευασίας σε προϊόντα που πωλούνται χύμα

Οι αγοραπωλησίες των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου.