# ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης

Ότι στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν υποβάλει μέχρι 31.12.2016 αίτημα συνταξιοδότησης αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση .
ΕΟΣ Σάμου: Κάθε απαγόρευση ενασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στρέφεται κατά της ύπαρξης των νησιών
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΕΟΣ Σάμου: Κάθε απαγόρευση ενασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στρέφεται κατά της ύπαρξης των νησιών

Επιστολή με συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα συνταξιούχων αγροτών σε σχέση με την παροχή ή τη διακοπή συνταξιοδότησής τους.