Θαλασσιου

ECO-Δράσεις

Οι κανόνες σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σήμερα τα φιλόδοξα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων .


Προστασία του υγροβιότοπου στο Κερί

Συνεδρίασε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Τριμερής Συμφωνία για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλον​τος

Τα τρία Υπουργεία συμφώνησαν να προωθήσουν τη συνεργασία, μεταξύ άλλων, στους τομείς ετοιμότητας και αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης της Μεσογείου.