Θεσσαλια

Ειδήσεις

Ένταξη σε χρηματοδότηση δύο νέων έργων Υδατικών πόρων για τον Θεσσαλικό κάμπο

Με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας τοπικούς υδατικούς πόρους, με τη μέγιστη αποδοτικότητα και με σεβασμό στις περιβαλλοντικές παραμέτρους.


Στην τελική ευθεία για τα βοσκοτόπια

Eίναι απαραίτητες για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης είναι έτοιμη να προχωρήσει η Ήπειρος.

Στην επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας στη Θεσσαλία

Το Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε τα έργα εκείνα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε τις ποσότητες νερού που χρειάζεται ο τόπος μας.

Προς δημοπράτηση έργα αγροτικής οδοποιίας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Πύλης Κονδύλι, με κονδύλι 620.000 ευρώ και μετά από σχετική έγκριση δημοπράτησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων στη Θεσσαλία

Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων ύψους 15,2 εκατ. ευρώ.

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για το ΚΟΥΜΦΟΥΖΙΟ στη Θεσσαλία

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για θέματα νοσημάτων των χοίρων στη Λάρισα

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενημερώνει όλους τους χοιροτρόφους και κατόχους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σήμερα ξεκινούν ψεκασμοί δακοκτονίας στην Θεσσαλία

Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί, που έχουν ελαιοκτήματα στις εν λόγω περιοχές, να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό.