Θεσσαλονικη

Επιδοτήσεις

Πληρωμή βιοκαλλιεργητών στη Θεσσαλονίκη

Η Ανάρτηση των καταστάσεων πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 11 /12/2019 .


Έξι προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης προσόντων για 1.530 άνεργους και εργαζόμενους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Την υλοποίηση των δράσεων αναλαμβάνουν οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής, σε συνεργασία με τους οποίους έγιναν τα προγράμματα ενίσχυσης εργαζομένων και ανέργων.

Ανάρτησης 3ης Συμπληρωματικής Κατάστασης Πληρωμής Δικαιούχων-Απορριπτομένων Βιοκαλλιεργητών έτους 2014

Ο Φάκελος Πληρωμής των Βιοκαλλιεργητών  θα  αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη 26 /06/2019.

Όλα τα βαριά ονόματα της ναυτιλίας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με τους Έλληνες εξαγωγείς

Όλα τα βαριά ονόματα της ναυτιλίας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με τους Έλληνες εξαγωγείς, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της στον κόσμο της θαλάσσιας οικονομίας και εξωστρέφειας

Συνέλευση μελών ΠΕΠΤΕΓ στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης

Συνέλευση μελών των Γεωπόνων Τ.Ε. της Π.Ε.Π.Τε.Γ. στην Θεσσαλονίκη στις 11 Μαίου 2019.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Σ. Φάμελλος:"Υλοποιείται ολοκληρωμένο σχέδιο από το ΥΠΕΝ για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας στη Δ.Θεσσαλονίκη"

"Προφανώς, με βάση τη νομοθεσία θα γίνει επιβολή κυρώσεων για όλες τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας".

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στη Θεσσαλονίκη

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 47 δικαιούχούς με συνολικό ποσό πληρωμής 210.617,83 € αναλυτικά.