Τοεβ

Το ΤΟΕΒ Τυχερού ζητά από το ΥΠΑΑΤ ενίσχυση ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ

Να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οικονομικές του υποχρεώσεις.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τ.Ο.Ε.Β.

Συγχρόνως όμως τόνισαν ότι οι Ο.Ε.Β. αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα για αυτό και ζήτησαν από τον Υπουργό μια σειρά παρεμβάσεων προς όφελος των Οργανισμών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

«Εάν υποβληθεί αίτημα με συγκεκριμένα στοιχεία, θα ικανοποιηθεί».

Φορολογική μεταχείριση των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

Λογω της νομικής μορφής των Τ.Ο.Ε.Β. ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος.

Αυξημένες οι οφειλές των αγροτών στο ΤΟΕΒ

Ρύθμιση αυτή κινδυνεύει να χαθεί στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται άμεσα και το αντίτιμο της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Καμιά διακοπή ρεύματος στους ΤΟΕΒ κατά την καλλιεργητική περίοδο

Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ κατέθεσαν υπόμνημα με το οποίο ζητάνε από την ΔΕΗ να μην γίνει καμιά διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Κ. Αγοραστός: «Στηρίζουμε την Ελλάδα της παραγωγής και της δημιουργίας»

Η εύρυθμη λειτουργία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Μετά από παρέμβαση του Σωκράτη Βαρδάκη, ψηφίστηκε διάταξη για θέματα των Τ.Ο.Ε.Β.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατά περίπτωση μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Να αποσυρθεί η αιφνιδιαστική μεταβίβαση της αρμοδιότητας των ΤΟΕΒ στις Περιφέρειες

Η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει προχωρήσει.

Κ.Αγοραστός:Να διαχειρίζονται οι ίδιοι οι αγρότες τους ΤΟΕΒ

Οι Περιφέρειες και σήμερα στέκονται στο πλευρό των ΤΟΕΒ.

Αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Επειδή το κόστος άρδευσης είναι, αναλογικά, ο κυριότερος παράγοντας αύξησης του κόστους παραγωγής για τους αγρότες.