Τροφιμα

Το Πράσινο Ταμείο στο πρόγραμμα Τροφή από Τρόφιμα

Στην πιλοτική μονάδα του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα.

"Ο Τεχνολογος Τροφίμων στην Ελλάδα: Προοπτικές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας”

Θεωρούμε την επαφή με τους φοιτητές Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων σημαντική καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους .

Ολοκληρώθηκε η «Η Βιομηχανία Τροφίμων & οι σύγχρονες προκλήσεις του Κλάδου»

Η ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου τροφίμων αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκδήλωση αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον και τη διάθεσή τους να ανταποκριθούν και να συμβάλουν στις προσπάθειες που αναλαμβάνει η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων.

Εξοικονόμηση ενέργειας και εκμετάλλευση οργανικών απορριμμάτων στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Ανέλυσαν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτικές χρήσης των σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα.

«Η Βιομηχανία Τροφίμων & οι σύγχρονες προκλήσεις του Κλάδου»

Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και να προβληθεί η συμβολή των επιχειρήσεων τροφίμων της περιφέρειας Θεσσαλίας, στη βιωσιμότητα του κλάδου.

" Καινοτόμες συσκευασίες με στόχο την μείωση των αποβλήτων τροφίμων"

Ομιλητές είναι καθηγητές ανωτάτων σχολών, ερευνητές και στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων και υλικών συσκευασίας.

Αυξάνεται η ποσότητα τροφίμων που καταλήγει στα σκουπίδια παγκοσμίως

Τα τρόφιμα που πετιούνται στα σκουπίδια μπορεί να αυξηθούν κατά σχεδόν ένα τρίτο σε ολόκληρο τον κόσμο έως το 2030 και να ξεπεράσουν τους δύο δισεκατ. τόνους ετησίως.

Υποχρεωτικές ενδείξεις τροφίμων

Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων.

Η Επιτροπή εγκρίνει πέντε προϊόντα γενετικώς τροποποιημένα για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Οι άδειες ισχύουν για 10 χρόνια και όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτούς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς .

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΒΑ) στην "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας"

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία μετατροπής τροφίμων σε ζωοτροφές

Πρόκειται για ένα πραγματικά πρωτοποριακό και καινοτόμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας.