Τροφιμα

Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων για μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών

Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα.

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Χαμηλές αναμένονται να παραμείνουν οι τιμές των τροφίμων

Πλήρης αναπλήρωση των αποθεμάτων σιτηρών κατά 230 εκατομμύρια μετρικούς τόνους κατά την τελευταία δεκαετία.

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

Τα τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκαν ευρωπαϊκοί κανονισμοί για θέματα υγιεινής (178/2002 ,852-853/2004 και οι προσφάτως καταργηθηθέντες/

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων.

Anuga 2017: Ο ελληνικός κλάδος τροφίμων και ποτών ετοιμάζεται για νέα απόβαση στην Κολωνία

Το 2015, στην έκθεση συμμετείχαν με εντυπωσιακό τρόπο 279 ελληνικές επιχειρήσεις. .

Ο τομέας τροφίμων πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας

4ο Ελληνογερμανικό Φορούμ Τροφίμων - Καβάλα

Επαγγέλματα Τεχνολόγου Τροφίμων και Οινολόγου: Προτάσεις Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

«Ο Ρόλος του Τεχνολόγου Τροφίμων στο Κύκλωμα Παραγωγής Τροφίμων,από το Χωράφι μέχρι το Ράφι»

Ασφάλεια τροφίμων στην Πολωνία

Οι τσεχικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της πολωνικής υπηρεσίας φυτοϋγειονομικών ελέγχων

Διανομή τροφίμων σε απόρους και ευπαθείς ομάδες

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη και χρειάζονται στήριξη.