Χρεη

Αποστόλου: Δεν θα αφήσουμε να ξεπουληθεί η υποθηκευμένη αγροτική περιουσία συνεταιρισμών και ιδιωτών

Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των συνεταιρισμών που παραλάβαμε, είναι βεβαρυμμένοι με χρέη δισεκατομμυρίων,

Στο στόχαστρο οφειλέτες με χρέη έως και 500 ευρώ

Μόλις 11,4 δις. από τα 92 δις. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία θεωρεί εισπράξιμα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον νερό δεν εφαρμόζεται

Το νερό είναι υπεύθυνο για τη «δημιουργία ενός τεράστιου δημόσιου χρέους

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ που στα τέλη του 2016 παρουσίαζαν τρίμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να τηρεί βιβλίο Διαγραφών, στο οποίο καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό οι αποφάσεις του ΔΣ του φορέα και αφορούν διαγραφές ποσών.

Με οφειλές στην εφορία εμφανίζονται 4.312.287 φορολογούμενοι

Στα 94,18 δισ. ευρώ ανήλθαν, στο τέλος Νοεμβρίου, τα συνολικά ληξιπροθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Ολοκληρώθηκαν από τη Γ.Γ.Δ.Ε. νέοι μαζικοί συμψηφισμοί

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 500.000 συμψηφισμοί, με συμψηφιζόμενο ποσό 30 εκατομμύρια ευρώ.

Κατασχέσεις για χρέη κάτω των 5.000 ευρώ πήραν ΙΚΑ και ΟΓΑ

Η πλειοψηφία αυτών των οφειλετών χρωστούν ποσά από 500 ως 3.000 ευρώ.

Με ποια σειρά θα κουρεύονται χρέη-πρόστιμα εφορίας

Τα στελέχη της ΓΓΔΕ εξήγησαν και κατέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επί του πρακτέου δεν θα χρειαστεί ποτέ να διαγραφούν οφειλές για ΦΠΑ και ΦΜΥ.

Υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις το «κούρεμα» οφειλών των επιχειρήσεων

Η λειτουργική κερδοφορία και η βιωσιμότητα της επιχείρησης.