Χρεη

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση χρεών

Η καταβολή διενεργείται με την Ταυτότητα Οφειλής στις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ ή κατ' εξαίρεση στις εφορίες.

Από 2 έως 100 δόσεις η νέα ρύθμιση χρεών

Εφάπαξ αποπληρωμή των χρεών οδηγεί σε αντίστοιχη διαγραφή προσαυξήσεων.

Απέτυχε ο συμψηφισμός χρεών με τις επιστροφές φόρου εισοδήματος

Ο στόχος που είχε τεθεί όταν μπήκε το μέτρο σε εφαρμογή από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ήταν να εισπραχθεί ένα ποσό της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.

Δ.Μάρδας:σε λίγες μέρες η ρύθμιση των 100 δόσεων

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα για την κατάθεση του νομοσχεδίου με τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Κλίμακα ρύθμισης χρεών

Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό δόσεις.

Στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών

Το ΣΔΟΕ θα έχει τη δυνατότητα βεβαίωσης φόρων και προστίμων που προκύπτουν από τον έλεγχο, ενώ θα έχει και δικαίωμα διενέργειας προληπτικού ελέγχου.

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων έχουν ενταχθεί 40.000 πολίτες

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η ένταξη των οφειλετών των ασφαλιστικών Ταμείων στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Παρά τη ρύθμιση των χρεών βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις

Μπορεί οι επικυρωμένες αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων να ξεπερνούν τις 75.000.

Πόσοι έκαναν αιτήσεις για την ένταξη στην ρύθμιση χρεών

Ελάχιστοι είναι οι οφειλέτες που έχουν επιλέξει πάνω 60 δόσεις και αυτό διότι το 95% των οφειλών δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

Β.Αποστόλου:για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσε​ων

Δεν έχει γίνει έως σήμερα ρύθμιση ούτε σε ένα δάνειο, φορτώνοντας με επιπλέον τόκους .

Πάνω από 90 δισ. τα χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

Τα ίδια στελέχη υπενθυμίζουν, τέλος, ότι προϋπόθεση για την ένταξη στις νέες ρυθμίσεις θα είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών.