Χρήσεις

Ειδήσεις

Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης

Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και νέες ανάγκες.