Υδατων

Ειδήσεις

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος


Σταθερά υψηλή η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της χώρας μας

 Το 95,9% των υδάτων κολύμβησης της χώρας μας ταξινομούνται ως ύδατα εξαιρετικής ποιότητας ενώ το σύνολο (100%) των υδάτων αποτελούν ύδατα κατάλληλα για κολύμβηση.

Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων

Απελευθερώνονται Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Απαγορεύεται η χρήση ύδατος χωρίς άδεια

Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 3.000 έως 5.000 ευρώ.

Πάνω από το 99% των υδάτων κολύμβησης της χώρας χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας έγινε σε 1507 σημεία (ακτές κολύμβησης).

Σε διαβούλευση η επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων

Το θαλάσσιο περιβάλλον και η ποιότητα των θαλασσών αποτελούν ταυτότητα και πλεονέκτημα της χώρας μας.

Συνάντηση εργασίας του Σ. Φάμελλου με τις Διευθύνσεις Υδάτων ΥΠΕΝ

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία για τα ύδατα.