Υπαιθριο


Τερτράνυχος στην καλλιέργεια υπαίθριων πεπονιών

Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος σε καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στο νοµό Νοµό Μαγνησίας .

Το ζήτημα της αναστολής της διαδικασίας έκδοσης νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Της δημιουργίας νέων λαϊκών αγορών λόγω ολιγωρίας της Κυβέρνησης έφερε στην Βουλή ο Μ. Τζελέπης.

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθρου εμπορίου

Η υπηρεσία εξέδωσε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, όπου αναλυτικά περιγράφεται τι ισχύει με την ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθρου στάσιμου εμπορίου.

Έγκριση 5.000 αδειών πλανόδιου εμπορίου για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων

Ο Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» την παρέχει πλέον εκ νέου στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί για τις ζημιές σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Το έργο των καταγραφών από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. για τις εν λόγω ζηµιές είναι σε εξέλιξη, σύµφωνα µετον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.

Τα παράβολα των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Ο νέος Νόμος 4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

Δυνατότητα σε παραγωγούς – επαγγελματίες αγρότες με την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου για διάθεση των προϊόντων τους και εκτός λαϊκών.