Υπαιθριο

Παράταση χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου

Δηλαδή ως και την 10η Νοεμβρίου 2016 η υποβολή των δικαιολογητικών Β’ φάσης.

Ανακοίνωση για το υπαίθριο εμπόριο

Επήλθαν αλλαγές στο Ν.4262/2014 που αφορά το υπαίθριο εμπόριο.

Συμπληρωματική κλήρωση για θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Θέρμης

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.

Ανανέωση άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ανανέωσης της αδείας τους .

Κλήρωση αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015

Θα διενεργηθεί κλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015 .

Διενέργεια κλήρωσης για θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη χορήγηση αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Δήμου.

Κλήρωση αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015

την αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Χορήγηση 342 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Πλέον χορηγούνται οι νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για σχεδόν όλη τη γκάμα των εμπορευόμενων προϊόντων.

Χορήγηση της άδειας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου και είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα.

Παράταση για τις άδειες πλανόδιου εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων

Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.

Ευρεία σύσκεψη για θέματα υπαίθριου εμπορίου στην ΠΚΜ

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, υπό τον Γενικό Γραμματέα, για θέματα που άπτονται του υπαιθρίου εμπορίου.