Υπαιθριο

Πεντακόσιες νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Στις άδειες θα έχουν οι άνεργοι, ενώ σημαντικό ποσοστό θα λάβουν και τα άτομα με αναπηρία, οι πολύτεκνοι και οι «ευάλωτες

Κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση αδειών υπαιθρίου Εμπορίου

Η διενέργεια υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για τους κατόχους των ανωτέρω αδειών επιτρέπεται.

Ανανέωση αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου σε παραγωγούς

Γνωστοποιείται πρόσκληση προς τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου, να προσέλθουν στην υπηρεσία τους, για ανανέωση.

Επικυρώθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο οι πίνακες αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου

Σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών .

Ανανέωση παραγωγικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου σε χαμηλοσυνταξιούχους

Αν η σύνταξη που λαµβάνουν µηνιαίως είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 486,84.

Από 12 έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Διευκρινήσεις σχετικά με την ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους σφαλισμένους του ΟΓΑ αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισης τους η επίδειξη του βιβλιαρίου ασφάλισής τους.