Εδαφών

Ειδήσεις

Έργα οδοποιίας για πρόσβαση σε αγροτική γη

Xρηματοδότηση ποσού 868.000 € για τη βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη, κυρίως έργων οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Φίλιππων και Νέας Καρβάλης, προγραμμάτισε ο Δήμος Καβάλας.