Ελαιοπαρατηρητής

Ειδήσεις

"Ελαιοπαρατηρητής": Όταν η γνώση συναντά τον πρωτογενή τομέα

Οι δακοπαγίδες βρίσκονται ήδη στο πεδίο στα Ιόνια Νησιά και σε χώρους γνωστών ελαιοπαραγωγών.