Έμβρυο

Agro-Science

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα προβάτων με ανθρώπινα κύτταρα

Για κάθε 10.000 κύτταρα του προβάτου, το ένα είναι ανθρώπινο.