Γεωργική

Η ΕΕ εξετάζει τους δορυφόρους για να ελέγξει τις γεωργικές πληρωμές

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 22 Μαΐου 2018, θα επιτρέψουν τη χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel της ΕΕ και άλλα δεδομένα γεωσκόπησης.