Καλλιέργεια

Ειδήσεις

Θεσσαλία: Έλεγχοι σε καλλιέργειες σκληρού σίτου

Η χημική καταπολέμηση εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαία, τότε αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί με εγκεκριμένο μυκητοκτόνο .


Η WATT+VOLT λανσάρει έναν “smart” βοηθό για κάθε καλλιέργεια και αμπελώνα

Η καθετοποιημένη λύση smart agriculture προσφέρει στον αγρότη τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους πιο αποτελεσματικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 2η εκκαθάριση πληρωμής στις βιολογικές καλλιέργειες

Ενημερώνουμε ότι κατά τις εργασίες για την 2η εκκαθάριση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ολοκληρωθεί οι διορθωτικές ενέργειες λόγω ανανέωσης υποβάθρου .

Υποβολή παραστατικών για τις βιολογικές καλλιέργειες

Διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης Μέτρου 11.

Ένταξη νέων δικαιούχων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας ενδικοφανών προσφυγών για τις βιολογικές καλλιέργειες

Από χθες (17.07.2019) και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 23.07.2019

Εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων του Μ11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”

Οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Μην ανάβετε φωτιές για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών

Ανακοίνωση με την οποία καλεί να μην προβαίνουν οι πολίτες και οι Αγρότες σε άναμμα φωτιές για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ή εργασίες με σπινθήρες στην ύπαιθρο, εξέδωσε η ΠΥ Κομοτηνής.