Κοινή αγροτική πολιτική

Ειδήσεις

Ημερίδες διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ

Τέλος, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων στοχοθεσίας για τον χρονοπρογραμματισμό ενεργειών στα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.


Κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027

Αναδείχθηκαν η σημασία της διατήρησης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ .

Ποια είναι η εθνική στρατηγική που έχει χαραχθεί για την νέα ΚΑΠ με έμφαση στην χρηματοδότηση της ΚΑΠ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κατέθεσαν στη Βουλή, 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούν την κυβέρνηση για ανυπαρξία λύσεων που οδηγούν σε πρωτοφανή τελμάτωση τους αγρότες.

Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027

Στη βάση αυτή, έχει συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τις νέες προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020.

Ημερίδες διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027

Ανάγκη διευρυμένης συμμετοχής όλων των εταίρων και ιδιαίτερα των αγροτών στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ

Η μετάβαση από την παλιά ΚΑΠ στη νέα ΚΑΠ 2021-2027

Η νέα ΚΑΠ έχει ως σκοπό την στενή σύνδεση με την γνώση, την καινοτομία, το περιβάλλον και το κλίμα και έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την ανακατανομή των επιδοτήσεων με στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και επενδύει περισσότερο σε μία νέα ΚΑΠ.

Η πρόταση του ΑΚΚΕΛ για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ώστε να μην χαθούν επιδοτήσεις από τους Έλληνες αγρότες

Kάτι που είναι καταστροφικό για τους αγρότες της χώρας μας, αφού και οι επιδοτήσεις τους θα μειωθούν από 25-55%.

Μ. Βορίδης: «Ο Ευρωπαίος αγρότης πρέπει να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ»

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις επί των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική ΚΑΠ.