Κρι-κρι

Ειδήσεις

Κρι- Κρι: Ο θησαυρός της Κρήτης που κινδυνεύει με εξαφάνιση

Αποτελεί ιερή υποχρέωση όλων η διατήρηση αυτής της σχέσης που χάνεται στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας


Κρι -Κρι κρίσιμη συνάντηση μετόχων στις 29 Οκτωβρίου

Το 2012 η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ αποφάσισε να προτείνει να μη δοθούν μερίσματα προς τους μετόχους με το αιτιολογικό πως αυτή αφορά στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων.