Μέτρο 9

Προθεσμίες

2η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Η προθεσμία των δηλώσεων πληρωμής παρατείνεται μέχρι 15/5/2020.


Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το Μέτρο 9

Κατατέθηκαν συνολικά 206 προτάσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 41.191.438,61€. Υπερκαλύφθηκε η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης συνολικού ύψους 25.000.000,00€.

Δόθηκε παράταση για το Μέτρο 9 και για τα Σχέδια Βελτίωσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως και την 01η /10/2018.

Αναμένεται παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης και στο Μέτρο 9

Υπογράφτηκε η παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης και για το Μέτρο 9 μέχρι τέλος του μήνα.

Προβλήματα με το ΠΣΚΕ για το Μέτρο 9 λίγο πριν λήξει η προθεσμία

Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος είναι 7-09-2018 και  αφορά πρόγραμμα πενταετίας για χρηματοδότηση έως 100.000 ευρώ ετησίως .

Παρατάσεις στις υποβολές προγραμμάτων απο το ΥΠΑΑΤ

Επίσης παράταση δόθηκε και στο Μέτρο 9 επιδότηση για σύσταση νέων ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών.