Μηλιά

Καλλιέργειες

Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

Εχθροί Μηλίας-Αχλαδιάς

Καρπόκαψα μηλιάς

Καλλιέργειες

Καρπόκαψα μηλιάς

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά το μέγιστο που εμφάνισε στις 6 - 8 Ιουλίου, εμφανίζει μία δεύτερη κορυφή μετά τις 4 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές.

Καρπόκαψα μηλιάς

Καλλιέργειες

Καρπόκαψα μηλιάς

Οι συλλήψεις του εντόμου στο δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 6 – 8 Ιουλίου.

Καρπόκαψα μηλιάς

Καλλιέργειες

Καρπόκαψα μηλιάς

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 7 - 10 Ιουνίου.


Εχθροί και ασθένειες μηλιάς - αχλαδιάς- καρυδιάς

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ - ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ

Ασθένειες στη μηλιά

Οι συλλήψεις του εντόμου στο δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 26 - 28 Μαΐου.

Εχθροί και ασθένειες μηλιάς -αχλαδιάς-καρυδιάς

(Καρπόκαψα – Σέζια - Ωίδιο - Φουζικλάδιο ) .

Φουζικλάδιο μηλιάς

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες της μηλιάς. Σε υγρές χρονιές μπορεί να εξαπλωθεί επιδημικά και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

«Νέες πρακτικές & καινοτόμες διεργασίες στην καλλιέργεια της μηλιάς»

Σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου στις 11:30 το πρωί Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

«​​​​​​​Νέες πρακτικές & καινοτόμες διεργασίες στην καλλιέργεια της μηλιάς»

Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών των μηλοειδών με έμφαση στο Xyleborus dispar.

Γεωργικές προειδοποιήσεις για για καρπόκαψα της μηλιάς

 Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν  με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων