Πεπόνια


Έγκαιρη καταπολέμηση του ωιδίου στα πεπόνια

Πρέπει να προχωρήσουν οι παραγωγοί του Έβρου, εφόσον διαπιστώσουν πρώτες ζημιές στα φυτά.