ΠΕΤΕΤ

Ειδήσεις

Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον ΟΑΕΔ

"Όταν την ασφάλεια και τεχνολογία τροφίμων στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ διδάσκουν λογιστές και πτυχιούχοι τουριστικών επαγγελμάτων, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της χώρας έχει μεγάλο πρόβλημα."


Καινοτομία στην βιομηχανία τροφίμων-Βήματα και αλληλεπιδράσεις από την νεοφανή ιδέα έως την παραγωγή και την διάθεση στην αγορά

Η καινοτομία εμφανίζεται από πολλούς ως διέξοδος  και οδός για αναδιάταξη της επιχειρηματικότητας.

Θέσεις της ΠΕΤΕΤ σχετικώς με το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

χουμε καταφέρει να υπερβούμε συντεχνιακές λογικές και τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ των επιστημόνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.