ΠΕΤΕΤ

Υγεία & Διατροφή

ΠΕΤΕΤ: σχετικώς με την πιθανή επίδραση του νέου κορωνοϊού στα τρόφιμα

Σε κάθε περίπτωση η ΠΕΤΕΤ παραπέμπει στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ η οποία συστήνει στους καταναλωτές την ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Η επιστημονική ημερίδα της ΠΕΤΕΤ

Ειδήσεις

Η επιστημονική ημερίδα της ΠΕΤΕΤ

Η συνεχής επικοινωνία με τις παραγωγικές δυνάμεις του τομέα Αρτοζαχαροπλαστικής συνεχίστηκε με μια ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση που οργάνωσε το περιφερειακό Β.Ε. της ΠΕΤΕΤ.

Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον ΟΑΕΔ

Ειδήσεις

Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον ΟΑΕΔ

"Όταν την ασφάλεια και τεχνολογία τροφίμων στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ διδάσκουν λογιστές και πτυχιούχοι τουριστικών επαγγελμάτων, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της χώρας έχει μεγάλο πρόβλημα."


Αποκλεισμός πτυχιούχων Τεχνολόγων τροφίμων ΤΕ από θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών

Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό πτυχιούχων Τεχνολόγων τροφίμων ΤΕ από θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών .

Δράσεις της Π.Ε.ΤΕ.Τ. για την εφαρμογή σχεδίου ανασύνθεσης πρ οϊόντων τροφίμων

Σε απάντηση της από 28/6/2018 εγκυκλίου σας(Δ1β/γπΟΙΚ.49975) με θέμα "Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανασύνθεση προϊόντων τροφίμων".

Καινοτομία στην βιομηχανία τροφίμων-Βήματα και αλληλεπιδράσεις από την νεοφανή ιδέα έως την παραγωγή και την διάθεση στην αγορά

Η καινοτομία εμφανίζεται από πολλούς ως διέξοδος  και οδός για αναδιάταξη της επιχειρηματικότητας.

Θέσεις της ΠΕΤΕΤ σχετικώς με το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

χουμε καταφέρει να υπερβούμε συντεχνιακές λογικές και τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ των επιστημόνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.