Πιγκουίνοι

ECO-Δράσεις

Μειώνεται δραματικά ο πληθυσμός των βασιλικών πιγκουίνων

Ένα αναπαραγωγικό ζευγάρι αποτελείται από τέσσερα άτομα: το ζευγάρι των ενηλίκων και δύο μικρά.