Υπερφορολόγηση

Ειδήσεις

Η επίδραση της αμερικανικής υπερφορολόγησης στο κρασί γίνεται αισθητή

Ο αντίκτυπος των δασμών των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά κρασιά γίνεται ήδη αισθητός.