Δάσωση γεωργικών εκτάσεων στη Θεσσαλία – Δικαιολογητικά

Η Γενική Δ/νση Δασών και Αγρ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας, ενημερώνει τους επενδυτές των προγραμμάτων δάσωσης για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 των δικαιούχων του Υπομέτρου 8.1 «ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»-ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.2.1 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013). Η χρονική περίοδος της υποβολής είναι από 10.1.2019 έως 28.2.2019.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι επενδυτές (στα κατά τόπους Δασαρχεία) είναι τα ακόλουθα:
1.Δήλωση εφαρμογής την οποία μπορούν νε εκτυπώσουν μέσω του πιστοποιημένου φορέα στον οποίο υπέβαλλαν την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης έτους 2018 (δήλωση ΟΣΔΕ).
2. Το τμήμα της Ενιαίας δήλωσης που αφορά στα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της δάσωσης (όχι ολόκληρη την δήλωση ΟΣΔΕ).
3.Την πρώτη σελίδα της ενιαίας δήλωσης στη οποία φαίνονται τα στοιχεία του επενδυτή .
4.Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού ή της ταυτότητας αν υπάρχουν αλλαγές.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η μη υποβολή της δήλωσης εφαρμογής για ένα έτος έχει σαν συνέπεια την μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ενώ η επανάληψη της μη υποβολής το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή μέρους του ποσού των ενισχύσεων που μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν.
Τέλος υπενθυμίζουμε στους επενδυτές ότι για την καταβολή της ετήσιας πριμοδότησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ενημέρωση μέσω του ΚΕΠΠΥΕΛ του Μητρώου Αγροτών.

Εκ της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στ. Ελλάδας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις