Πιστοποίηση – Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020

Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση – Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

Αποφασίζουμε

1. Τα ΚΥΔ που πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια της εν λόγω πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο, είναι αυτά που βρίσκονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1.

2. Τα ΚΥΔ που δεν πληρούν κάποια από τα προβλεπόμενα κριτήρια της εν λόγω πρόσκλησης κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και απορρίπτονται, είναι αυτά που βρίσκονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2.

3. Τα ΚΥΔ που υπέβαλλαν προτάσεις αλλά δεν εξετάσθηκαν από την Επιτροπή διότι υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα και απορρίπτονται, είναι αυτά που βρίσκονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3.

4 Τα ΚΥΔ που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της αρ. 16869/12-02-2018 συμπληρωματικής πρόσκλησης, θα κληθούν να αξιολογηθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, που αφορά την εκπαίδευση και τις εξετάσεις. Επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΚΥΔ που απορρίπτονται, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, από την έκδοση της παρούσης απόφασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών, με συστημένη επιστολή, υπόψη Γραμματείας της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών κας Τσουμπλέκα Δάφνης, οδός Δομοκού αρ. 5 Τ.Κ. 10445 στην Αθήνα.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις