Νέος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τις οινολογικές πρακτικές, σύμφωνες με τον Κώδικα του Ο.Ι.V.

Εξεδόθη ο 2019/934 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τις οινολογικές πρακτικές, κανονισμός που καταργεί τον ΚΑΝ (ΕΚ) 606/2009.

Ο νέος εκτελεστικός κανονισμός περιλαμβάνει κατάλογο και πρόσθετων εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών, που λαμβάνουν υπόψιν την τεχνολογική εξέλιξη.

Ο εγκεκριμένος κατάλογος διαιρείται πλέον σε δύο πίνακες για τον διαχωρισμό των οινολογικών επεξεργασιών και των ενώσεων οινολογικής χρήσης.

Οι οινολογικές επεξεργασίες, βασίζονται πλέον στις σχετικές μεθόδους που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (Ο.Ι.V.), όπως περιλαμβάνονται στους φακέλους του.

Το ίδιο ισχύει και για τις εγκεκριμένες ενώσεις οινολογικής χρήσης σε σχέση με τις αντίστοιχες του Ο.I.V.

Για λόγους που αφορούν τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των κανόνων του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών προτύπων, η Επιτροπή ορίζει ότι πρώτα θα πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις του O.I.V. και για το σκοπό αυτό θα δημοσιοποιηθούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. οι φάκελοι του Κώδικα οινολογικών πρακτικών του O.I.V.

Για να δείτε τον κανονισμό πατήστε ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις