Απε

Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Νοεμβρίου 2015

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων παραγωγής Νοεμβρίου 2015 με νέες εντολές που έστειλε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες.

“Νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ”

Η αξιοποίηση του σημαντικού εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ανταποδοτικό τέλος για τους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Τα επιμερίσαντα ποσά που παρακρατήθηκαν από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και - στην περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών - από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Ο ΛΑΓΗΕ πλήρωσε τους παραγωγούς των ΑΠΕ

Με την εν λόγο εντολή θα εξοφληθούν σε όλη τη χώρα χιλιάδες πάρκα συνολικού πληρωτέου ποσού έως 7.800 ευρώ.

Εξόφληση από το ΛΑΓΗΕ των τιμολογίων ΑΠΕ

Με τις νέες εντολές που δόθηκαν σήμερα στις Τράπεζες θα εξοφληθούν επί πλέον 1.280 πάρκα .

Ο ΛΑΓΗΕ πλήρωσε για τον Φεβρουάριο τις ΑΠΕ

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2015.

Πλήρωσε ο ΛΑΓΗΕ τις ΑΠΕ για τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2015

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων .

Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κινείται προς την επίτευξη των στόχων του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιδοτήσεις τέλος για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ

Η μείωση της τιμής, έχει δημιουργήσει ανάγκη αύξησης των εσόδων του ταμείου ΑΠΕ.

Ο ΛΑΓΗΕ εξοφλεί την παραγωγή των ΑΠΕ για τον Ιανουάριο

Ξεκίνησε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2015.

Ο ΛΑΓΗΕ εξοφλεί την παραγωγή των ΑΠΕ για το Δεκέμβριο

Με τις σημερινές εντολές έχουν συνολικά εξοφληθεί 12.200 πάρκα.