Βιολογική

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Αιτωλοακαρνανία

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 852 δικαιούχους παραγωγούς σε σύνολο 1061 αιτήσεων και με συνολικό ποσό πληρωμής 2.052.267,78 Ευρώ.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Λακωνία

Καταστάσεις Πληρωμών – Απορριπτέων 2016 Βιολογικής Γεωργίας Μέτρο 2.1.4 ΠΑΑ 2007-2013.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Πιερία

«Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2016, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία

Επίσης έχουν αποσταλεί και 2 αιτήματα παραγωγών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ για την 4η πληρωμή συνολικού ποσού 15.409,87 Ευρώ.

Πληρωμές των δικαιούχων στη «Βιολογική Γεωργία» έτους 2015

Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των ενστάσεων της δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία» έτους 2015, συνολικού ποσού οικονομικής ενίσχυσης 78.070,81 €.

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες”

Την ανάκληση των ενταγμένων πράξεων από το πρώτο έτος εφαρμογής (2017) του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Καταχώρηση Επιβεβαίωσης Ευρημάτων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης

Ενημερώνονται οι Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πως στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» .

Συνέχιση της βιολογικής κτηνοτροφίας στα ορεινά

Πολλοί κτηνοτρόφοι ορεινών περιοχών, που τηρούν τον κανονισμό περί βιολογικού τρόπου παραγωγής πάνω από πέντε και έξι χρόνια, είναι επιλαχόντες, αλλά δεν είναι μέσα στους δικαιούχους. Γιατί;

Αδικείτε τη Θεσσαλία στη βιολογική κτηνοτροφία!

Εγκρίθηκαν μόλις 499 από τους 1459 αιτούντες νέους κτηνοτρόφους και 372 από του 663 παλαιούς δικαιούχους του προγράμματος.

Ζητούν επιπλέον χρηματοδότηση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία στην Αιτ/νία

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτρόφων και ζωικού κεφαλαίου στην χώρα.