Βιολογική

Τροποποίηση ημερομηνιών παραστατικών για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Για τα επόμενα έτη εφαρμογής θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί εντός του διαστήματος δέσμευσης έκαστου έτους εφαρμογής.

Τροποποίηση του Μέτρου11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨

Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» .

Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στη πρόσκληση της βιολογικής κτηνοτροφίας

Θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Πιερία

Η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2016.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Λάρισα

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους.

Υποβολή αιτήσεων για τις βιολογικές καλλιέργειες

Να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Πολλαπλές Αστοχίες και λάθη στην Νέα Προκήρυξη του Μέτρου 11

Οδήγησε πλήθος Βιοκαλλιεργητών στην  Βιολογική Γεωργία εκτός δράσης,  λόγω του κόφτη Natura, και στην Βιολογική Κτηνοτροφία, στην πλήρη ακύρωση των δύο δράσεων της

Τροποποίηση του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Πρόσκληση για το μέτρο βιολογικής κτηνοτροφίας ύψους 200 εκατ. ευρώ

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση εκδίδεται με νέα κριτήρια επιλογής που δίνουν βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη δράση της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική.