ΚΑΠ

Όχι στην εθνικοποίηση της ΚΑΠ, ναι στις συνδεδεμένες , απλοποίηση για "πρασίνισμα" και αγροτική ανάπτυξη

Οι νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, η διασφάλιση ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας: Κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανακοίνωση για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Ο αγρότης είναι καταδικασμένος σε πτώχευση και αφανισμό

Το μόνο αληθές που ειπώθηκε είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα

Αποστόλου: Συμφωνούμε με τον Επίτροπο Hogan που απέκλεισε ξεκάθαρα κάθε μορφή επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ

διαφορά των ενισχύσεων ανά εκτάριο μεταξύ των Kρατών-Μελών βασίζεται σε διαφορετικές γεωργικές και οικονομικές πραγματικότητες οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Ευρωβουλευτές :Οι άμεσες ενισχύεις πρέπει να διατηρηθούν άθικτες

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτηθεί σωστά μετά το 2020 για να μπορέσει να εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια.

Το 2018 χρονιά αποφάσεων για αλλαγές στον ΕΛΓΑ

Βαγγέλης Αποστόλου: Είμαστε σε θέση μάχης για τη νέα ΚΑΠ

Απλούστεροι κανόνες για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ

Ο κανονισμός Omnibus απλοποιεί και ενισχύει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της γεωργίας.

Η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να είναι Κοινή, απλοποιημένη, και λιγότερο γραφειοκρατική πολιτική

Με επάρκεια πόρων, που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις του γεωργικού τομέα και να διασφαλίζει ικανοποιητικό και δίκαιο εισόδημα στους Ευρωπαίους Αγρότες.

Β. Αποστόλου: μετά το 2020 ΚΑΠ όλες οι εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανοιχτές

Προχωρήσαμε στην υπηρέτηση των στρατηγικών μας επιλογών στη ζωική παραγωγή με τη διεύρυνση των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα 63 εκατ. στα 124.

Μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Οι γεωργοί θα αποκτήσουν καλύτερα μέσα για να προστατεύονται από τις αστάθειες της αγοράς και από άλλους κινδύνους

Β Αποστόλου : Να δούμε με κοινωνικούς όρους το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020

Η Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, δεν υποστήριξε τις μεγάλες αλλαγές για την ΚΑΠ μετά το 2020.