ΚΑΠ

Aπλοποίηση των κανόνων της Κ.Α.Π για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ

Εξασφάλιση στήριξης προς τους πραγματικούς γεωργούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους ασκούν ενεργά γεωργική δραστηριότητα για να κερδίσουν τα προς το ζην

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Το ποσοστό των Ελλήνων δικαιούχων ενισχύσεων κάτω από τα 5.000 ευρώ είναι 82,87%, που την καθιστά από αυτή την άποψη 11η στην κατάταξη, μεταξύ των 28 μελών της Ε.Ε.

Β.Αποστόλου: Αναγκαία η αναδιανομή των δικαιωμάτων της KAΠ

Η διαβούλευση για την προγραμματική περίοδο 2021-27 θα οριοθετηθεί από τη συνολική στρατηγική και το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα χαραχτεί στην Ε.Ε.

Εγκρίθηκε ο κανονισμός Omnibus για την ΚΑΠ

Στις 16 Οκτωβρίου 2017 τα κράτη μέλη που εκπροσωπήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (ΕΕΓ) ενέκριναν τον κανονισμό Omnibus.

Σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ μετά το 2020

Συμφώνησε επί της αρχής με τη δήλωση των χωρών visegrad για την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης, απορρίπτοντας κάθε ιδέα εθνικής συγχρηματοδότησης.

Hogan :«Η ΚΑΠ πρέπει να αποτελεί ένα μείγμα από καρότο και μαστίγιο»

«Τα σιλό πρέπει να διασπαστούν όλο και περισσότερο, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο», τόνισε ο κ. Hogan.

ΕΛΚ: Καμία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι να ξεκαθαριστεί το Brexit

Η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να ενθαρρύνει τη βελτίωση της οικονομικής οργάνωσης του γεωργικού τομέα.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο διάλογο σχετικά με την αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2020

ΚΑΠ έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις, η τελευταία εκ των οποίων αποφασίστηκε το 2013 και εφαρμόστηκε το 2015.

Aρχικές παρατηρήσεις της Ελληνικής πλευράς για την ΚΑΠ μετά το 2020

Θεωρούμε ότι στη νέα περίοδο η ΚΑΠ πρέπει πρωτίστως να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του τίτλου της, δηλαδή να είναι τόσο Κοινή όσο και Αγροτική.

Σε διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ

Η ΚΓΠ έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις, η τελευταία εκ των οποίων αποφασίστηκε το 2013 και εφαρμόστηκε το 2015.

Σε διαβούλευση για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική παρέχει ήδη σημαντικά οφέλη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από την άποψη της ασφάλειας των τροφίμων.