ΚΑΠ

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της αυτάρκειας και την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών προϊόντων

Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τα τελευταία τριάντα χρόνια είχε καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική γεωργία.

Η ΚΑΠ δούρειος ίππος για την ενίσχυση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και το ξεκλήρισμα των φτωχών αγροτών

Ο στόχος της ΕΕ είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας και στον αγροτικό τομέα

Πρόταση OMNIBUS:επιφέρει τροποποιήσεις στους τέσσερεις κανονισμούς της ΚΑΠ

Στη συζήτηση για τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας για το δικαίωμα των καταναλωτών στην ενημέρωση.

Οι πρώτες παρατηρήσεις της χώρας μας στη «μάχη» για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Διαφωνεί με την πρόταση για προαιρετική εφαρμογή του ορισμού του ενεργού γεωργού καθώς η πρόταση αυτή επιβεβαιώνει τάσεις.

Χ. Κασίμης: η ΚΑΠ σήμερα παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία για την αυτό-οργάνωση των γεωργών

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν αναγνωριστεί ως η βασική αιτία των προβλημάτων που βιώνει ο γεωργός στο εμπορικό μέρος διαχείρισης της παραγωγής του.

Μείωση κατά 6,02% της ΚΑΠ του 2017 προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επισήμως τη θέση του μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου,.

Η ΚΑΠ έθετε συνεχή όρια για τη φυτική και ζωική παραγωγή

Με το πρόσταγμα της λιτότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ολοένα και πιο έντονα παρεμβαίνει στην καθημερινότητά μας, επιτιθέμενη στους πιο σημαντικούς παράγοντες της επιβίωσης μας. Ας δούμε τρεις τρόπους που χρησιμοποίησε για να το πετύχει αυτό.

Πως όμως μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική η ΚΑΠ;

Είναι δεδομένη η θετική μας άποψη για την αποσύνδεση των ενισχύσεων του 1ου πυλώνα.

Πρόταση για άρση των αδικιών στην καλλιέργεια του καπνού μέσω της ενδιάμεσης αναθεώρησης της νέας ΚΑΠ

Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των αδικιών στην καλλιέργεια του καπνού.

Η ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ και ο φόβος των αλλαγών

Η κατανομή δικαιωμάτων σε αυτή την κατηγορία, των έτεροεπαγγελματιών , χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, αποτέλεσε και αποτελεί «έγκλημα» κατά της παραγωγής.

Προτάσεις Αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Η πρόταση της αναθεώρησης θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε πολιτικά κριτήρια.