ΚΑΠ

Η επόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ

Θεωρούμε ότι στη νέα περίοδο η ΚΑΠ πρέπει πρωτίστως να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του τίτλου της, δηλαδή να είναι Κοινή και Αγροτική.

Πλατφόρμα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών για την εφαρμογή της ΚAΠ

Το βασικό εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική ενσωματώνει στην ΚΑΠ τους κανονισμούς για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ονομάζεται Πολλαπλή Συμμόρφωση.

«Κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης της ΚΑΠ για την περίοδο 2015-2019»

Με την ανακοίνωση της κατανομής των προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης για την περίοδο 2015-2019 τον περασμένο Δεκέμβριο, ήρθε στην επιφάνεια μια πληθώρα προβλημάτων.

Ανακοινώσεις του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων

Απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Υποστήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην Ευρώπη και την Ελλάδα

άνω από 80 % των ερωτηθέντων θεωρούν τον ρόλο της ΚΓΠ «πολύ ή αρκετά σημαντικό» για την τόνωση της απασχόλησης

Στόχος η αυξήση ποσοστού των ενισχύσεων στους νέους αγρότες κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ

Ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι προϋπόθεση της στρατηγικής της ΕΕ πρέπει να είναι η αναγνώριση της σημασίας της γεωργικής, της δασοκομικής και της αλιευτικής δραστηριότητας.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η βασική ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου στο 55% των εθνικών ανωτάτων ορίων.

« Φορολογία Αγροτών 2015 & κατανομή Βοσκοτόπων εν όψει της νέας Κ.Α.Π.»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ, στην προσπάθεια του για συνεχή ενημέρωση των αγροτών της περιοχής μας.

«Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η εφαρμογή της στη χώρα μας»

Η ΠΑΣΕΓΕΣ και ο Α.Σ. Καστοριάς διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 06 Μαΐου και ώρα 11:00 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

«Ο Αμπελουργικός τομέας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ»

Σύσταση ομάδων παραγωγών & παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων αμπέλου

ΑΜΘ Γ. Παυλίδης η κυβέρνηση να δώσει τη λύση ώστε κάθε ζώο να έχει ίση ενίσχυση από την Κ.Α.Π

«Δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να αποκατασταθεί το δίκαιο. Όποιος παράγει σ’ αυτή τη χώρα, όποιος έχει ένα άλφα μέγεθος ζωικό κεφάλαιο, πρέπει να πάρει και ένα άλφα μέγεθος ενισχύσεων και εξισωτικών αποζημιώσεων.