# ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Αυξημένη ζήτηση στα ακτινίδια
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αυξημένη ζήτηση στα ακτινίδια

Σημειώνεται ρεκόρ εξαγωγών σε ότι αφορά τα ακτινίδια. Το τελικό εκτιμώμενο ύψος αυξημένο κατά περίπου 23% αναμένεται ότι θα προσεγγίσει τις 145 χιλ. τόνους.