Προϊόντα

  “Ελληνικό Σήμα στην ελιά και το ελαιόλαδο”

Το ελληνικό σήμα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την πιστοποίηση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων.

Ένταξη πλανόδιου αγρότη στο κανονικό καθεστώς λόγω μεταπώλησης προϊόντων

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος και είχε αγοράσει τα πωλούμενα προϊόντα με το με αριθμό /2017 τιμολόγιο αγοράς από τον κ , κτηνοτρόφο

Καταγραφή και προβολή 800 τοπικών προϊόντων στην Ξάνθη

Η καταγραφή 800 προϊόντων  στο Νομό Ξάνθης, που  τώρα πωλούνται από χέρι σε χέρι, χωρίς να προβάλλονται και να αξιοποιούνται σωστά είναι μόνο η αρχή.

“Αγροτικός Αύγουστος 2018: Όταν η παράδοση πιστοποιείται”

20ή έκθεση κρητικών προϊόντων “Αγροτικός Αύγουστος 2018: Όταν η παράδοση πιστοποιείται”

Οι απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

Προσυσκευασμένα προϊόντα σταθερής ονομαστικής μάζας ή όγκου περιεχομένου, που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί από τον παρασκευαστή/συσκευαστή, από 5 g/ml έως 10 kg/L.

Υποχρέωση των καταστημάτων για την αναγραφή των τιμών

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων στηρίζει το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορούμαστε καθημερινά για τις ανθρώπινες απώλειες και το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Αττική.

Μέτρα διασφάλισης επιβολή ποσοστώσεων σε εισαγωγές προϊόντων χάλυβα

Τα μέτρα διασφάλισης δεν θα εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγωγής χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και σε προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών μέλους του ΠΟΕ .

Αγροταυτότητα για τα τοπικά προϊόντα στη Μυτιλήνη

«ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ- «Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα»

Τα προϊόντα Π.Ο.Π. της Ηπείρου, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο ΕΚ

Στην αναγνώριση κι άλλων προϊόντων ως Π.Ο.Π. και τέλος στον εντοπισμό κι άλλων αγορών που μπορούν να προωθηθούν τα ηπειρωτικά προϊόντα.

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ παραμένουν υψηλές

Αυτό συνιστά αύξηση κατά 3,7 % έναντι του Απριλίου 2017.