Προϊόντα

Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα η στήριξη της προώθησης ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, συμπράξεις και ενώσεις με αντιπροσωπευτικότητα στον τομέα τους.

Πρόσθετη χρηματοδότηση για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR.

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων από 1/1/2018

«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων

Ενημερωτική ημερίδα για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (31-01-2018)

«Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν μεγάλες δυνατότητες να κερδίσουν καταναλωτές »

Η δωρεάν δορυφορική κάλυψη και πληροφόρηση των αγροτών αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων αγροτών.

Β. Κόκκαλης: εντατικοποίηση των ελέγχων στις εισαγωγές προϊόντων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο κ. Κόκκαλης συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς των Ιονίων Νήσων καθώς και με εκπροσώπους παραγωγών.

«Πρόγραμμα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2017»

Για το έτος 2017, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

Τα γεωργικά επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δόθηκε παράταση για την μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017.

179 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής το 2018

Οι παραγωγοί της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους προϋπολογισμό 179 εκατ. ευρώ το 2018.