# ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα  η στήριξη της προώθησης ποιοτικών  αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Β. Αποστόλου: Προτεραιότητα η στήριξη της προώθησης ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, συμπράξεις και ενώσεις με αντιπροσωπευτικότητα στον τομέα τους.
Τα γεωργικά επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα γεωργικά επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας